Home

‘Mensen in beweging brengen en mensen in hun kracht zetten’,
dat is waar INCOSA voor staat.


INCOSA is een werkmethode die medewerkers en het management bij verandertrajecten ondersteunt, verbindt en begeleidt.
INCOSA wordt door bedrijven, zorginstellingen en overheden ingezet om met succes de doelstellingen van de organisatie te bereiken en om medewerkers tot ontwikkeling te brengen. INCOSA richt zich op het ontdekken van de eigen competenties van medewerkers. Hier ligt de sleutel voor succes voor veranderingen.

INCOSA is uitstekend inzetbaar bij:

  • Stimuleren en tonen van ondernemend gedrag bij medewerkers;
  • Ondersteunen van (koers)veranderingen binnen organisaties;
  • Begeleiden van verandertrajecten waarvoor de overheid en de zorginstellingen staan;
  • Samenwerken na reorganisaties, fusies of samenvoegingen van gemeenten;
  • Ontwikkelen en het tonen van klantgericht gedrag;
  • Vormgeven van effectievere en efficiëntere werkprocessen;
  • Bevorderen van beter presteren van medewerkers.

Maak kennis met ons, via een persoonlijk gesprek of via een workshop. U kunt via deze link ons vragen stellen of uw belangstelling kenbaar maken.

INCOSA is momenteel erg actueel in het kader van de implementatie van de Omgevingswet.