INCOSA

INCOSA staat voor inhoud (IN), competenties(CO) en samenhang (SA). INCOSA plaatst de competenties van medewerkers in het kader van de taken waarmee de medewerkers en de organisatie aan de gang moeten gaan. Competenties staan niet op zich. Deze richten zich op de inhoud van de functies en op de doelstellingen van de organisatie.

INCOSA helpt mensen hun kwaliteiten (opnieuw) te ontdekken om zo tot groei te komen. INCOSA gaat terug naar de essentie: de vaardigheden en de kwaliteiten van de mens.

Kernonderdelen van de methodiek van INCOSA zijn: analyse, kleurentesten, reflectiegesprekken, workshops, teambijeenkomsten, begeleiding en een heldere advisering. Afhankelijk van de vraag wordt een zorgvuldig en afgestemd pakket van instrumenten samengesteld.

Kernbegrippen van INCOSA zijn: open, eerlijk, transparant, leuk, creatief, praktisch, draagvlak, resultaatgericht en DOEN.

Het gezamenlijk benoemen van de ambities van een organisatie kan ook onderdeel van INCOSA zijn. Voor het bepalen van de juiste en gewenste competenties is het immers belangrijk te weten wat de organisatie wil bereiken. INCOSA kan u helpen de ambities helder te formuleren.