Overheid

Overheden zijn volop in beweging. Door bezuinigingen, veranderende taakopvattingen, de veeleisende burger, nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet en nieuwe taken wordt er veel gevraagd van het bestuur, de medewerkers, het management en de organisatie in zijn geheel.

INCOSA ondersteunt bij deze veranderingen. INCOSA biedt beleidsmedewerkers, beleids- en uitvoeringsregisseurs en programma- en projectmedewerkers steun om hun nieuwe taken op een goede manier uit te voeren.

INCOSA is goed inzetbaar bij:

  • Slimmer werken, waarbij de principes van Leanmanagement worden gehanteerd;
  • Samenwerking van en fusies van gemeentelijke organisaties;
  • Klantgericht en externgericht werken;
  • Ondernemend werken;
  • Programmatisch- en projectmatig werken;
  • Samenwerken
  • Verbeteren van vergunningentrajecten;
  • Integraal werken
  • Ontwikkelen van competenties
  • Veranderen cultuur van nee-tenzij, naar ja-mits