Bedrijven

INCOSA is met succes ingezet bij bedrijven die veranderen. Door een gerichte ondersteuning worden medewerkers zich meer bewust van de eigen competenties die nodig zijn voor het leveren van een succesvolle bijdrage aan de verandering van de organisatie. INCOSA geeft medewerkers een andere kijk op zichzelf en op de organisatie. INCOSA ontlokt hierdoor een gedrag dat past bij de veranderende organisatie en leidt tot succes. INCOSA adviseert en rapporteert aan het management.

INCOSA is toepasbaar bij:

  • Stimuleren van Ondernemend gedrag;
  • Leanmanagement en optimalisatie van werkprocessen;
  • Klantgericht werken;
  • Samenwerken;
  • Verminderen van administratieve lasten;
  • Formuleren van koersen en strategieën.