Zorg

De ontwikkelingen in de zorg als gevolg van de zelfstandigheid en eigen regie van de patiënt vragen creativiteit en innovatie. Medewerkers moeten zich steeds verder ontwikkelen op het gebied van het waarnemen, het leggen van verbindingen tussen deze waarnemingen en op het bieden van de juiste zorg- en dienstverlening. Zelfstandigheid in  de uitvoering van het werk en het denken buiten de gebaande paden staan hierbij centraal. INCOSA ondersteunt de medewerkers hierbij. INCOSA helpt medewerkers bij het ontwikkelen van creativiteit en bij het aanboren van verborgen talenten.

INCOSA  ondersteunt bij:

  • Waarnemen van de patiënt c.q. cliënt of het patiënt- c.q. cliëntsysteem in samenhang met diens omgeving;
  • Creatief en innovatief werken;
  • Bevorderen zelfstandigheid en de eigen kracht van medewerkers;
  • Aanboren van verborgen gebleven talenten;
  • Formuleren van oplossingen buiten de gebaande paden;
  • Bieden van zorg met minder regels en bureaucratie;
  • Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’